รู้จัก Mr.Blue

รู้จัก Mr.Blue

Mr.Blue เป็น Application ที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมุ่งหวังเป็น Platform ให้ข้าราชการ ทอ.และครอบครัว สามารถใช้ทักษะความชำนาญ อำนวยความสะดวก

แก่ผู้ใช้บริการทั่วไป โดยสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมนอกเวลาราชการ

Mr.Blue เป็น Application ที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมุ่งหวังเป็น Platform ให้ข้าราชการ ทอ.และครอบครัว สามารถใช้ทักษะความชำนาญ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทั่วไป โดยสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมนอกเวลาราชการ

ทำไมถึงเลือกเรา

ทำไมถึงเลือกเรา

บริการยอดนิยม

บริการยอดนิยม

เริ่มจ้างงานได้ง่ายๆ กับ Mr.Blue

เริ่มจ้างงานได้ง่ายๆ กับ Mr.Blue